Düzgün Baba Cemevi Yönetimi: Düzgün Baba hakikati dernekleri aşan bir hakikattir

0
162

PİRHA -Alevilerin en önemli inanç ve itikat merkezlerinden biri olan Düzgün Baba’ya dikilen ve daha sonra kaldırılan heykel tartışmasının merkezinde olan Düzgün Baba Cemevi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada “Düzgün Baba hakikati dernekleri aşan bir hakikattir. Kutsal mekanların nasıl kullanılacağı Derneklerin yönetim kurulu kararlarına, evetlerine, hayırlarına bırakılmaz” denildi.

Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu adına “Basına ve kamuoyuna Yola talip olan cümle canlara. Düzgün babanın manevi huzurunda Haq aşkı Xızır gayreti ile yaşamı devam eden,’öl ikrar verme, öl ikrarından dönme’ diyen cümle canları Aşkı niyazla selamlıyoruz” ifadeleri ile başlayan açıklamada şunlar belirtildi.

 “ÇIKAN KARARA BAĞLILIK İKRARI VERİLDİ”

25/07/2020 Tarihinde Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkezi adına; genel merkez yöneticileri, çeşitli illerden gelen şube başkanları, inanç kurulunda görev alan canlar kurumumuzu ziyaret ettiler. Hasret Gültekin canımızın heykeli ile ilgili yaşananlara yönelik bir kararlaşmanın sağlanması gerektiği, bunun için ilimizde bulunan demokratik kitle örgütleri, inanç kurumları, Kureyşan Ocağı evlatları ve talipleri başta olmak üzere, Reya Hak Alevi Ocak Pirleri, talip toplulukları, ve halkımız ile bir muhabbet edilmesi gerektiği söylenildi. Bundan dolayı kendileri de çağrıda bulunmuşlardı.
Gelen canları mihman kabul ederek, inancımızın edep erkanı neyi gerektirdi ise o minvalde bir gayretin içine girdik. Meydan kurulması için, başta Kureyşan Ocağı pirleri olmak üzere, Rêya Heq Alevi Ocak Pirleri, kanaat önderleri, kurum temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ile iletişime geçildi. Duzgın Bawa cem evinin bahçesinde kararlaştırılan saatte canlarla bir araya gelindi. Pir Sultan dernekleri Genel Merkezi adına gelen canların öncelikli istekleri “Bu meydanda çıkan karara herkesin mutlaka uyması gerektiği” ve “Her ne karar çıkarsa hepimiz açısından bağlayıcı ve tartışmasız kabulümüzdür” şeklindeydi. Ağuçan ocağı evlatlarından İnanç Dolu pirimizin Dar- Gulbangı ile muhabbete başlandı.

“ÖL İKRAR VERME, ÖL İKRARINDAN DÖNME”

“Muhabbet sonrasında başta kureşan pirleri ve talip topluluğu olmak üzere, diğer Ocak pirleri, katılımcı kurumların tamamı ve yöre halkı Heykelin Duzgın Bawa cem evi bahçesi dahil olmak üzere, Ziyaret bölgesine dikilmemesi konusunda ikrarlaştı” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

Sıra varılan kararın yazılı bir deklarasyon ile kamuoyuna paylaşılmasına gelince, Pir Sultan Dernekleri adına katılım sağlayan canlar “Bir kaç dakika özel görüşmeleri gerektiğini” söyleyerek ayrıldılar. Geri geldiklerinde Genel Merkezleri ile yapmış oldukları görüşme sonucunda meydanda alınan karara uymayacaklarını, Hasret canımızın heykelinin mutlaka bu bahçeye dikilmesi gerektiğini, aksi takdirde Duzgın Bawa cem evinin bir odasında kalması gerektiğini söyleyip meydanı terk ettiler. Meydanı terk etmeleri, alınan karara rıza göstermemeleri orada bulunan canlar tarafından hoş karşılanmadı. “Öl ikrar verme, öl ikrarından dönme” hakikati hatırlatıldı.

“DEKLERASYONDAN SONRA CÜMLE KURMA GEREĞİ GÖRMEDİK”

Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamanın devamında şunlara yer verildi.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız yaşanmışlıklar, başta Kureyşan Ocağı evlatları olmak üzere, meydanda bulunanlarla beraber bir deklarasyon ile kamuoyuna paylaşıldı.
Duzgın Bawa cem evi olarak 31.07.2020 tarihinde yayınlanan deklerasyondan sonra söz söyleme, cümle kurmayı düşünmedik. Çünkü nihayi kararı başta Kureşan Ocak evlatları, talipleri, Rêya Heq Alevi ocakları, müsahip kurumlar, demokratik kitle örgütleri ve halkımız hak meydanında vermişti.

“SORUMLULUK ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”

Bütün bu yaşananlardan sonra, Hak meydanında dize gelip boyun eğdik. Ancak ve ancak kutsallarımız darına durarak diz çökeriz diyoruz. Bütün bunlar yaşanırken sanki meydan kurulmamış, alınan kararlara rıza göstermemişiz gibi sosyal medya hesaplarında, kitle iletişim araçlarında Duzgın Bawa cem evi yönetimi olarak olumsuz söylemlerle karşı karşıya kaldık, edep erkana uymayan ithamlarla karşı karşıya kaldık. Yolun hakikatine uymayan söylemlere, ithamlarla karşı yola ikrar veren canlarımızın, kamuoyuna karşı bir sorumluluğunun gereği olarak bu açıklamaları yapmayı uygun gördük. Yoksa Hak meydanında ikrarlaşılmış karar verilmiştir. Biz yeni bir tartışma yaratmak için değil, kendi özümüzü de Duzgın Bawa’nın darına alarak sorumluluk çağrısında bulunuyoruz.
Duzgın Bawa cem evi olarak diyoruz ki, Duzgın Bawa Hakikati Dernekleri aşan bir Hakikattir. Kutsal mekanların nasıl kullanılacağı Derneklerin yönetim kurulu kararlarına, evetlerine, hayırlarına bırakılmaz. Yola talip olanlar binlerce yıldır kutsalları ile ruhsal ve bedensel olarak ikrarlılar. Dernekçilik hattı üzerinden kutsallarımızın gereksiz bir şekilde tartıştırılması, sürekli gündemde tutulması kabulumuz değildir.

“PİRLERİN HUZURUNDA DARA DURMAYA HAZIRIZ”

Duzgın Bawa cem evi yönetimi olarak şunu bir daha söylüyoruz; Hasret Gültekin canımızın haykelinin belirlenen yere dikilmesine başından beri rıza göstermedik. Başta Kureyşan Ocağı evlatları, talipleri ve diğer Ocak evlatlarının da rıza göstermeyeceklerini belirttik. Buna rağmen heykel ilgili kişiler tarafından cem evi bahçesine getirildi. Yoğun manevî baskılar, yaptıkları gayretler dillendirildi. Bizler o kutsal mekânda mihmandar olarak tutup heykeli kaldırmak istemedik. İlgilenilmedi denilmesin diye Duzgın Bawa cem evi olarak Heykelin dikilmesine yönelik resmi bir kararımız olmamasına rağmen yardımcı olduk. Hasret canımızın maneviyatına, mücadelesine karşı olmadığımızı, ilgili canlarla bir sorunumuzun olmadığının nişanesi olarak çekilen fotoğraf karelerinde yer de aldık rızalık için kurumları gezdik, çağrıda bulunduk.

Pirlerimizden öğrendiğimiz edep erkanın gereği olarak gösterdiğimiz gayret, heykelin dikilmesine rıza göstermişiz gibi gösterilmesi bizleri üzdü ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Biraz da bundan dolayı bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık. Eğer bir kusurumuz, eksiğimiz varsa budur, bu böyle biline. Bu gayretimiz kusur olarak görüldü ise, bizi itham edenlerle beraber pirlerin huzurunda, hak meydanında dara durmaya hazırız, her can pirini alıp gelsin, meydan kurulsun. Ama yaşanan sürecin her aşamasında halkın rıza göstermeyeceğini, heykelin buradan kaldırıldığında sorumluluk alamayacağımızı belirttik.

“DAR MEYDANINDA ALINAN KARAR UYGULANMALIDIR”

Açıklamada “25/07/2020 tarihinde hak meydanında alınan karar Duzgın Bawa cem evininde rıza gösterdiği nihai karardır. Hasret canımızın heykelinin alınan karar gereği Nazımiye ilçesi ya da Dersim merkezde uygun görülen yere dikilmesi kararı bir an önce uygulanmalıdır. Alınan kararın uygulanmayıp, Heykelin Duzgın Bawa cem evinde bekletilmesi bilinçli bir uygulamadır. Alevi camiasında tartışmalara devam edip, ayrışmalara yol açmak bizim kabulumuz değildir” denilerek şöyle sonuçlandırıldı.

“DERNEKÇİLİK HATTI ÜZERİNDEN KUTSAL MEKANLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINAMAZ”

Özellikle son günlerde Dersim’e gelen çeşitli kurumları ziyaret eden, canlarla görüşen, bir çok canımızın hala bu tartışmaları devam ettirmesi, Duzgın Bawa cemevi yönetimini istifaya çağırması manidardır. Acaba Hasret canımızın heykelinin bekletilmesi “Belki Mevcut yönetim istifa ettirilir, yeni yönetime kararı uygulatırız” beklentisi midir? Bir daha diyoruz, Dernekçilik hattı üzerinden kutsal mekanlar ile ilgili kararlar alınamaz. Heykelin dikilmemesi kararı Duzgın Bawa cem evinin tek başına aldığı karar değildir. Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkezi yöneticileri ve bazı şube başkanları, inanç kurulunda bulunan canların içinde olduğu, Hak meydanında alınan karardır.
Nehak zihniyetin birey, toplum ve doğamızı zulme uğrattığı, acıların, göz yaşlarının kutsal topraklara döküldüğü, anaların feryat figanının gök yüzüne ulaştığı bir dönemde, tartışmalara son vermek, yaşananları canlarla paylaşmak üzere bu bilgilendirmeyi yapmayı tarihi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.
Hak aynamız, Duzgın Bawa yardımcımız, Xızır kılavuzumuzdur…

DERSİM

Bir Cevap Yazın