Pir Sultan’da Birlik’ten 8 maddelik öneri ve çağrı

0
168

PİRHA- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Hareketinin dünü- bugünü ve geleceği konusunda kafa yorduklarını ve ve ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Pir Sultan’da Birlik çalışma grubu, PSAKD genel kurulu öncesinde 8 maddelik bir öneri yayınlayarak tartışılmasını istedi. Genel kurulda tüzük değişikliğinin can alıcı nokta olduğu belirtilen açıklamada, ikrarlaşma ve rızalığa dayalı bir yönetimin oluşturulması için çağrı yapıldı. 

Pir Sultan’da Birlik çalışma grubu, Pir sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) genel kurulu öncesinde yaptığı değerlendirmeyi ve birliğe çağrıyı kamuoyuna açıkladı.

Alevilere ve Alevi inancına yönelik baskılara, asimilasyon politikalarına dikkat çeken Pir Sultan’da Birlik, artık Aleviler ile birlikte Aleviliğin de öldürülmeye çalışıldığını vurguladı.

Sistemin böl-parçala-yönet taktiğini kullandığını vurgulayan Pir Sultan’da Birlik, “Sistemin kendi Alevisini, hatta bu da yetmez kendi Alevi kurumlarını, ocakzadelerini, dedelerini yaratmaya çalıştığı dönemdir. Bu hususlarda da epeyce yol alınmış durumdadır” hatırlatmasında bulundu.

“Alevi toplumu olarak inancımıza, kültürümüze, felsefemize, yaşam alanlarımıza her zamankinden daha çok sahip çıkmak ve her zamankinden daha çok birlik olmak zamanıdır” denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Hak arama ve yapılan haksızlıklara karşı gelinmesi konusunda Alevi toplumunun sigortası olan kurumlarımızda birlik olmak, kadim inanıcımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yanında yaşadığımız ülkeye demokrasi ve özgürlüklerin getirilmesi açısından da son derece önemlidir.
32 yıllık bir geçmişi olan ve Sivas Katliamı sonrasında adeta küllerinden doğan örgütümüz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, gelinen aşamada ne yazık ki Alevi hareketi içindeki lokomotif olma özelliğini yitirmiştir. Lokomotif ve öncü olabilme rolü oldukça gerileyen örgütümüz, her geçen gün güç kaybetmiş ve maalesef daralmıştır. 1980 ve 1990’lı yılların tüzük, program ve o günlerin argümanları ile uzun süre misyonunu yerine getiren derneğimizin toplumsal muhalefet kesimleri içindeki saygınlığı da artık aşınmaya başlamıştır. Mevcut örgüt yapısı ve modeli ile daha fazla yol alınmayacağını geçtiğimiz genel kurulda tüm detayları ile açıklamamıza rağmen, mevcut alışkanlıklar, örgütlenme yöntemi ve modeli ile yola devam kararı alan genel kurul kararının hemen sonrasında ne kadar haklı olduğumuz görülmüş ama haklı çıkmamız bizi hiç mutlu etmemiştir.

“PSAKD GENEL KURULU, ABF GENEL KURULU’NU DA ŞEKİLLENDİRECEKTİR”

Yeni bir genel kurula yaklaşırken bahsettiğimiz hususları değerlendirmek, örgütlüğümüzün geleceği açısından çok önemlidir.
Artık geçmişten ders çıkararak önümüze bakma zamanıdır. Nisan ayında yapılması gereken genel kurulumuz, pandemi nedeni ile ertelenmiştir. Ertelenen genel kurulumuza da sayılı günler kalmıştır. Alevi hareketinin bütün dikkati bu genel kurulun üstünde olacaktır ve bu genel kurul aynı zamanda ABF Genel Kurulu’nu da şekillendirecektir.
Hal böyleyken çok daha büyük bir anlam taşımaktadır.”

8 MADDEDE ÖNERİLER

Özelde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, genelde ise Alevi Hareketinin dünü, bugünü ve geleceği konusunda kafa yorduklarını ve ve ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Pir Sultan’da Birlik bu genel kurula dair düşünce ve önerilerini 8 madde halinde açıkladı ve örgüt içinde tartışılmasını istedi.

1-Örgütümüzün dahil olduğu Alevi Hareketi, genel olarak Alevilerin tabanına inmekten ve Alevilerin sorunlarına eğilmekten uzaklaşmış, aynı zamanda kendi içinde hem parçalanmış hem de daralmıştır. Yol Erkanımızda “El ele el hakka” düsturumuzdan hızla uzaklaşan kurumlarımızda karar süreçlerinden tutun da yönetimde temsili adalet, kadınların ve gençlerin sürece katılımı gibi bir çok demokratik mekanizma devre dışı bırakılmıştır.
Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Kurumumuzun örgütlenme biçimi ve örgüt modeli tüm yönleri ile tartışılmalı ve başta Alevilerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu, yönünü tabana döndüren demokratik yapısı yeniden inşa edilmelidir.

“TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ EN CAN ALICI NOKTA OLMALI”

2-Kuruluş aşamalarındaki zamanın koşullarında hazırlanan tüzük ve unutulmuş programlar ile daha fazla yol almak mümkün değildir. Örgütümüz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve üst yapı kurumumuz Alevi Bektaşi Federasyonu, en kısa zamanda tüzük ve program kurultayları planlamalı ve toplamalıdır. Tüzük değişiklikleri genel kurulların en can alıcı gündemi olmalı, ayrı bir kurul olarak toplanmalıdır. Bugünkü hantal yapıdan bir an önce kurtulmalı ve çağın gereksinimleri ışığında yeni bir model ortaya konmalıdır.
Denenmişi denemek ancak aynı hataların tekrar edilmesi demektir. Var olan yöntemin tıkanmış olduğu su götürmez bir gerçekliktir.

“BAĞ YENİDEN KURULMALI”

3-Şubeler ile Alevi Toplumu, Genel Merkez ile şubeler, örgüt ile diğer mücadele örgütleri arasındaki bağ yeniden kurulmalıdır. Bu nedenle de yönetim mümkün olduğunca yerelleşmeli, şubelerin ve bölgelerin karar süreçlerindeki rolü güçlendirilmelidir.

“İKRARLAŞMAYA VE RIZALIĞA DAYALI YÖNETİM OLUŞTURULMALI”

4-Yolun ve inancın gereği olan ikrarlaşmaya ve rızalığa dayalı yönetim oluşturma yöntemi, her aşamada hayata geçirilmelidir.
Aleviliğin ruhu, felsefesi, dünya görüşü, yaşam biçimi olduğu gibi kurumlarımızın işleyişi ile birleştirilmeli ve üye kaydından üyelikten çıkarmaya, şube açmadan , şube kapatmaya, karar alma biçiminden , kurum içindeki işlerin paylaşımına kadar her aşamada inancın gereği olan bir örgüt modeli oluşturulmalıdır.

“SİYASİ PARTİLERİN VE BELEDİYELERİN ARKA BAHÇESİ OLUNMAMALI”

5-Alevi Kurumları tabi ki örgütümüz, siyasetlerin, siyasi partilerin, en önemlisi de siyasi iktidarın ve belediyelerin arka bahçesi olmamalıdır. Her yönü ile kendi öz gücüne dayalı bağımsız kurumlara dönüşülmelidir. Geçmişten günümüze kadar bedeli ödenen yolun siyaseti yapılmalıdır.

“MENFAATÇİ ANLAYIŞ KURUMLARDAN ARINDIRILMALI”

6-Alevi Kurumları ve Cemevleri, birilerinin kendi ikballeri için kullandığı yerler olmaktan çıkarılmalı ve halkın menfaatlerini kendi menfaatlerinden sonra gören anlayış bir an önce kurumlardan arındırılmalıdır.

“PARÇALANMIŞLIĞA SON VERİLMELİ”

7-Dağınık ve parçalanmış olan Alevi Hareketinin birliğinin sağlaması en önemli görevimiz olmalıdır. Pir Sultan’da Birlik olarak, bütün gayemiz bu parçalanmışlığa son vermektir. En geniş birlikteliği sağlamak için yoğun bir çaba harcamaktayız ve harcamaya devam edeceğiz.
En son 15 Mart 2020 tarihinde Ataşehir Şubemizde gerçekleşen çalıştayda açık bir şekilde birlik çağrısı yapılmış ve hatta bundan böyle muhalefetsiz yönetimi hedefleyen herkesin rızalığının alındığı bir yönetimle iş tutma ilkemiz kamuoyuna açıklanmıştır.
Bahsettiğimiz şey ‘’tek liste’’ aldatmacasından daha öte, demokratik bir yönetimdir. Genel Kurulu, sadece seçime indirgeyen ve seçimi kazanmaya endeksli anlayışı reddederiz. Bizim muhalefetsiz yönetimden anladığımız şey, ilkeler ve güçlü bir program etrafında bir araya gelenlerin delegasyonun tamamının rızalığı ile oluşturduğu yönetim anlayışıdır. Yoksa gelişigüzel, derme çatma ve dönemsel çıkarlar ile sınırlı bir birleşme meselesi değildir.

“GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMASINI ÖRGÜTÜN GENEL SORUNLARININ ÖNÜNDE GÖRMÜYORUZ”

8-Genel başkanlık tartışmasını, örgütün genel sorunlarının önünde görmüyoruz. Bu tartışma, genel sorunların yanında tali kalan bir tartışmadır. Bu nedenle meseleye daha kapsamlı bakan ve tali meseleler ile zaman harcayıp, esastan uzaklaşan bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz.”

“ALEVİ HAREKETİ ZORDA VE DARDADIR; BİRBİRİMİZİN HIZIRI OLALIM”

“Yolumuzun ilkeleri ve hukuku bellidir. Yol düşkünleri ile yola çıkanlara karşı, bizim için aslolan eline beline diline sahip olma düsturudur. Bu düstura uymayanlarla yol yürünmez” diyen Pir Sultan’da Birlik, şu çağrıyı yaptı:

“Büyük bir programın sadece özetinin özetini ele aldığımız bu metindeki ana gayemiz, örgüt tabanına, şube yöneticilerimize, GYK’mıza, delegasyonumuza yönelik birlik çağrımızdır.
Birlik’ten ne anladığımız açıktır. Örgütümüz, genel olarak da Alevi Hareketi zorda ve dardadır. Bu zorluk ve darlıktan çıkmak için birbirimizin Hızır’ı olmaya ihtiyacımız vardır. Dert bizde, derman kendi ellerimizdedir. Zaman birleşme, zaman arınma, temizlenme, zaman yeniden ikrarlaşma zamanıdır.
Zaman, inancımızı, yolumuzu, örgütlülüğümüzü güçlendirme zamanıdır.
Zaman, devletin Alevisi olmak için yarışanlara ve örgütleri kendi gelecekleri için basamak yapanlara dur deme zamanıdır.
Gönül kalsın, Yol kalmasın ilkesiyle, gelin canlar bir olalım.”

PİRHA/ İSTANBUL

Bir Cevap Yazın