Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren 33 can Kadıköy’de anıldı

0
171

PİRHA – Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden 33 can için Kadıköy’de anma düzenlendi. Anmada, zulme uğrayanlarla dayanışmaya ve katliamın yıldönümü olan 2 Temmuz’da sokakta olma, birlikte mücadele etme çağrısında bulunuldu. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) İstanbul Şubeleri Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren 33 canı andı.  ‘Davamız mahşere kalmayacak. Pir Sultanlar ölmez direniş sürüyor’ pankartının açıldığı açıklamada sık sık ‘Katiller halka hesap verecek- Sivas’ta adalet istiyoruz- Katil devlet hesap verecek- Yobazlar yaktı devlet baktı’ sloganları atıldı.

Yoğun katılımın olduğu açıklamayı PSAKD Ataşehir Başkanı Gülsev Kaya okudu. ‘Sivas için adalet herkes için adalet’ başlığıyla yapılan açıklamada 27 yıl önce Pir Sultan’ı anma etkinliklerine giden 33 canın devlet güçlerinin gözü önünde karanlık zihniyetli, gerici, nefret dolu, barbar, şeriatçı bir güruh tarafından katledildiği belirtildi.

Kaya, “Dönemin Sivas Belediyesi tarafından katliamdan birkaç gün önce şehrin içinde hiçbir yerde kaldırım çalışması gibi bir faaliyet yok iken, Madımak Oteli’nin çevresine kamyonlar dolusu parke taşları bırakıldı. Dönemin belediye başkanı katliam sırasında “gazanız mübarek olsun” diyerek katliamda tahrik edici bir rol oynadı. Otelin önünde bulunan askerler ise katliamcı güruha herhangi bir müdahalede bulunmadan otelin önünden ayrılarak katliamın yolunu açtılar. Katliamın gerçekleştirildiği bölgeye bilerek hiçbir polis gücü de gönderilmedi. Göstermelik olarak gelen birkaç polis ise, ya olayları izledi ya da katliamcılarla kol kola hareket etti. Yandaş medya ise işbirlikçi ve tetikçi zihniyetine uygun bir şekilde hareket ederek katilleri aklayıp neredeyse katledilen canlarımızı suçlu gösteren aşağılık yayınlar yaptılar. Gerici ve şeriatçı örgütler katliamdan haftalar önce bildiriler dağıtıp “kıyam” ve “katliam” çağrılarında bulundular” ifadelerini kullandı.

“PLANLI BİR KATLİAM YAŞANDI” 

Sivas Madımak Oteli Katliamı’nın egemenlerin bütün unsurlarıyla birlikte organize ettiği ve şeriatçı katil güruhun tetikçiliğiyle hayata geçirdiği planlı bir katliam olduğunu belirten Kaya, “Katliamdan sonra gerici katil güruh içinden sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı ise hiç bulun(a)madı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas’tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sağlayarak yurtdışına çıktılar. Daha sonrasında devlet tarafından bulun(a)mayan bu katiller zamanaşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldular. Dönemin başbakanı olan AKP Genel Başkanı ise bu karar için “hayırlı olsun” dedi. Halen yurt dışında yaşayan katillerin iadesi için hiçbir çaba gösterilmedi. Tam tersine bu katillerin iade edilmemeleri için bilerek yanıltıcı ve yanlış bilgiler verildi. Sivas katillerinin avukatları AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildiler. Sivas Katliamı’ndan bugüne kadar 27 yıl bu şekilde geçti” dedi.

“AKP İKTİDARI TÜM TOPLUMA KARŞI BASKI POLİTİKALARINI SÜRDÜRÜYOR”

AKP iktidarının sadece Alevilere değil diğer tüm ilerici-demokrat-muhalif toplum kesimlerine karşı baskı ve sindirme politikalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Gülsev Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gezi direnişinden beri olağan bir şekilde iktidarını devam ettirme şansı kalmayan AKP, ülkeyi süreklileştirilmiş bir olağanüstü hal rejimiyle yönetmeye çalışmaktadır. Özellikle Gezi Direnişi sürecinden ve 15 Temmuz bahanesiyle ilan edilen OHAL’den sonra baskı politikaları daha da ağırlaştırılmıştır. Bu süreçte çıkarılan KHK’larla yüzbinlerce insan haksız yere işinden atılmış, muhalif basın yayın organları kapatılmış, binlerce insan hukuksuz kararlarla tutuklanmış, insanların malına mülküne keyfi bir biçimde el konulmuştur. Bu haksızlığa boyun eğmeyip direnen insanlar AKP iktidarının saldırgan politikalarından paylarını fazlasıyla almışlardır.

AKP iktidarı Kürt sorununda demokratikleşmeyi değil güvenlik eksenli savaş politikalarını esas almaya devam etmektedir. Bu savaş politikaları nedeniyle birçok insan hayatını kaybetmiştir. Roboski’de sivil yurttaşlarımız uçaklardan atılan bombalarla acımasızca katledilmişlerdir. Savaş politikalarına karşı barışı savunmak isteyen 103 canımız Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda katledilmişlerdir. Kürt yurttaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı birçok yerde tarifsiz acılar yaşanmıştır. İnsanların evleri yıkılmış, birçok sivil yurttaş da hayatını kaybetmiştir. Yine Suruç’ta barışı ve kardeşliği savunmak isteyen 33 sosyalist genç hunharca gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda hayatlarını kaybettiler. Diyarbakır, Antep başta olmak üzere onlarca insanımızı benzer şekillerde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda yitirdik. Kürtlere dönük ötekileştirici ve ayrımcı politikalar artık bütün Kürtleri terörist ilan eden söylemlere kadar varmıştır.”

“TİMTİK VE ÜNSAL’IN TALEPLERİ KABUL EDİLMELİ”

Ölüm orucuna devam eden avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuna dikkat çeken Kaya, “AKP iktidarının haksız, hukuksuz ve baskıcı politikalarına karşı adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak ve sanatlarını hiçbir yasak olmadan özgürce icra etmek isteyen Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek ölüm oruçlarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Acıları yüreğimizdedir. Yine haksız ve hukuksuz bir şekilde kendilerine verilen ağır cezalara karşı adil yargılanma talebiyle halen ölüm orucuna devam eden avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın sağlıkları her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Daha fazla acı yaşanmaması için arkadaşlarımızın haklı ve meşru talepleri derhal kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

AKP, TEHDİT VE BASKIYLA TOPLUMU SİNDİREREK EGEMENLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR”

“HDP eş genel başkanları, seçilmiş belediye başkanları da dahil halk iradesi ile seçilmiş siyasetçiler tutuklanırken, son olarak ikisi HDP biri CHP’li milletvekilinin vekillikleri düşürülmüştür. Siyasal İslamcı zihniyete sahip AKP iktidarının son icraatı ise TBB (Türkiye Barolar Birliği) üzerindeki tasfiye çabasıdır. Adaletin savunucusu avukatlar bile adalet talebi ile ülkenin dört bir yanından Ankara’ya yürümektedir. Toplum üzerinde inşa edilen bu tekçi iktidar ilişkisine karşı güçlü bir demokrasi mücadelesi verilmesi kaçınılmazdır. AKP iktidarı halk desteğini hızla kaybetmektedir. Bu gerçeği gören AKP iktidarı daha da saldırganlaşmaktadır. Bugün toplumun çeşitli görüşlerden muhalif kesimlerinin hiçbir can ve mal güvenliği kalmamıştır. Devletin tüm organlarını ”ele geçiren” AKP halkın bütün kesimlerini kontrolüne alamamıştır. AKP’nin kontrol altına alamadığı en önemli kesimlerden bir Alevilerdir” diye konuşan Gülsev Kaya, şöyle devam etti:

“Belli bir yandaş kesimin zenginleştirilmesini esas alan rant ve talan politikalarından kaynaklı olarak büyüyen ekonomik kriz, işçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş toplum kesimlerini her geçen gün daha da yoksullaştırmaktadır. İnsanlarımız yaşanan bu ekonomik krizin üstüne gelen  Covid-19 salgınıyla birlikte büyük bir yoksullukla yüz yüze kalmışlardır. Dünyanın birçok ülkesi salgından olumsuz olarak etkilenen vatandaşları için büyük yardım paketleri hazırlarken AKP iktidarı yardım etmek bir yana bir de üstüne yoksullaşan halkımızdan bağış istemiştir. Salgın fırsat bilinerek işçilerin ve emekçilerin başta kıdem tazminatı olmak üzere birçok kazanılmış hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Kamu kaynaklarının bir avuç yandaşın çıkarı doğrultusunda talan edilmesi için yasalar çıkarılmaktadır. Sonuçta halkın yaşadığı ağır kriz için hiçbir çözümü olmayan AKP iktidarı halk desteğini hızla yitirdiği için tehditle ve baskıyla toplumu sindirerek egemenliğini devam ettirmeye çalışmaktadır.”

“BİN YILLIK ASİMİLASYON POLİTİKALARI AKP TARAFINDAN HEVESLE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR”

Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının çok yönlü olduğunun altını çizen Kaya, “Aleviler üzerindeki bin yıllık asimilasyon ve yok etme politikaları AKP iktidarı tarafından da hevesle devam ettirilmektedir. Kutsal mekanlarımız ya çeşitli şekillerde yok ediliyor ya da çeşitli gerekçelerle elimizden alınarak Siyasal İslamcı birtakım karanlık yapılara teslim ediliyor, Cemevlerimiz tanınmıyor, Alevi çocuklarına zorla din dersleri dayatılıyor, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarının üzeri devlet tarafından ısrarla örtülüyor, Alevi köylerine zorla  cami yapılıyor, cami olmayan köylerimize hizmet götürülmüyor, kamuda ayrımcılığa uğruyoruz. Gençlerimiz Alevi kimliklerinden dolayı işe alınmıyorlar. Birçok insanımız baskı ve ayrımcılıktan dolayı toplumsal yaşamda Alevi kimliğini gizlemek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kaya, herkesi yaşanan bu zülme karşı mücadele etmeye çağırarak, “2 Temmuz’da tek adam rejimine, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe ve baskı politikalarına karşı laikliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunarak katliamda yitirdiğimiz canlarımızı analım. Gelin 2 Temmuz’da acılarımızı ortaklaştıralım. Acılarımızı paylaşarak azaltalım.  Gelin hep birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim. Büyütelim ki bize bu acıları yaşatanlardan hesap sorabilelim. Bütün halkımızı bir daha böyle acıları ve katliamları yaşamamak için Önderimiz Pir Sultan Abdal’ın “Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan” şiarıyla 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 12:00’de salgına karşı fiziksel mesafeyi koruyarak, Sivas Madımak Katliamı’nda yitirdiğimiz şehitlerimizi unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha haykıralım” dedi.

PİRHA/İSTANBUL

Bir Cevap Yazın