Erdoğan Yalgın – Kürt Aleviliği 1

0
331

TARİH ARAŞTIRMA ALANINDA YENİ BIR KİTAP:

KÜRT ALEVILIĞI (RÉYA/RAA HEQI İNANCI)

Erdoğan Yalgın, “Yol Bir Sürek, Réya/Raa Heqi İnancı (Kürt Aleviliği-1)”

Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Erdoğan Yalgın’ın Yeni Kitabı Çıktı Araştırma-inceleme alanında çalışmaları olan Erdoğan Yalgın’ın “Yol Bir Sürek, Réya/Raa Heqi İnancı (Kürt Aleviliği-1)” adlı kitabı, Fam yayınları tarafından okuyucusuyla buluştu.

Bu çalışmasında Yalgın, genel anlamda Alevilik, özelde inancın bir süreği olan “Kürt Aleviliği” nin şu ana kadar araştırılıp yazılmayanlarını, kaleme almış. Araştırmasını dil, tarih, İnanç ve çoğrafya bağlamında ele alan Yalgın, inancın köklerine ilişkin çok farklı kültürel, etimolojik ve arkeolojik verilerini günyüzüne çıkarmış. Kitabın tanıtımında şunlara deyiniliyor;

“Yol Bir Sürek Binbir!“ kuramı; Alevi toplumsallığında bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı öğelerin bütününü, belli ilkeler veya dünya görüşüne göre düzenlemiş düşünceler, bilgiler, öğretiler sistemini anlatan bir anahtar cümledir.

İnanç özgülünde “Yol bir sürek binbir” kuramı, değişik coğrafi alanlara dağılan Alevi toplumundaki inançsal alana haiz farklı uygulamaların, ortak algılarla ele alınışına işaret eden bir nosyondur. Otantik inanç ritlerini/ erkânlarını; sentezleme geleneğiyle içselleştiren Alevi Anaları, Réberleri, Pirleri, Mürşidleri, Zakir ve Dervişleri; Talip topluluklarına kendi ana dilleriyle doğaçlama gılbanglarıyla/ dualarıyla sunmuşlardır. Bu vesileyle doğal ortamlarda toplumsal bilince dayanan kabullerle, sosyal hayatın ahlaki değerlerini, bölgesel ayırımlar ekseninde dahili modellerle yaşatmanın çabası içine girmişler. “Yol bir sürek binbir” kuramı ile; değişen zaman ve mekan kapsamında ortaya çıkan “Yol’da bir-birlik olma”, temel ilke perspektiviyle “bin bir” değişkenliklerle haraket edilmesi anlatılmaktadır. Burada esas olan; Hak’ka, Adalete, Ahlaka, Kamilliğe varılan Doğru Yol’dur. Elbette bu ana eksene ulaşmanın da irili-ufaklı, engebeli-düz tâli ve patika yolları bulunmaktadır. İşte bu tâli yollar, pratikte “sürek” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitapta ise Yol’un süreklerinden biri olan Réya/ Raa Heqî Süreği (Kürt Aleviliği) anlatılmıştır.

Sonuç olarak; çalışmamızdaki maksadımız; farklı etnik kimliğe, sosyal statüye mensup Aleviler içindeki ayrılığı değil, tam aksine gelişen iletişim çağımızda, farklı kültürel-inançsal renklere sahip olan Alevi katmanlarının biribirilerini daha iyi anlamaları ve asıl hedeflenen gerçek Ana “Yol”da “birlik” olmalarıdır. O “Yol” da; toplumsal hak, hukuk, adalet ve bütün bunların da üstünde olan bireysel akli ve vicdâni bir tutumun hedeflenmesidir. Zira

“süreklerin bin bir” olması, o kadar da önemli değil! Çünkü asıl var olan tek hakikatin, gidilmesi-ulaşılması gereken insan-i kamil “Yol“ udur. Yol’da, yoldaş olanlara aşk ola!”

Yalgın’ın son çalışması olan “Yol Bir Sürek, Réya/Raa Heqi İnancı (Kürt Aleviliği-1)” kitabı, internet satıcılarında ve tüm kitapçılarda başta olmak üzere, Avrupada ise etkinlik stantlarında okuyucusunu bekliyor. https://www.kitapyurdu.com/kitap/kurt-aleviligi1/516583.html

Erdoğan Yalgın Kimdir?

18 Mayıs 1968 Dersim, Pertek doğumlu. 1989 yılından beri Almanya’da yaşamaktadır. 1986-89 yıllarında Milliyet Gazetesi Pertek Muhabirliği ile yazım hayatına başladı. Ehlibeyt, Zülfikar, Munzur Etnografya, Semah, Özgür Politika, Dersim, gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. 1993-95 yıllarında Almanya’da yayın yapan Dergah Dergisini çıkardı. 1995-97 yıllarında, Almanya’nın Saarland Eyaletinin Neunkirchen kentinde “Yabancılar Meclis Üyeliğine (Ausländerbeirates)“ seçildi. Bazı Alevi derneği ve Federasyonu içinde aktif çalışmalar yürüten araştırmacı yazarın aynı zamanda “Kaçak Şiirler (1992)” adlı bir şiir kitabı da bulunmaktadır.

Merkezi Hamburg’da bulunan Gazeteciler Konfederasyonu-Bundesvereinigung der Fachjournalisten (bdfj)“ bir üyeisi de olan gazeteci Yalgın, Kanada ve Avrupa’nın değişik ülke ve şehirlerinde Kürt-Alevi tarihi hakkında konferanslar vermekte olup, halen Dersim gazetesi ve Semah dergisinde araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.

Araştırmacı Yazar Erdoğan Yalgın’ın “Dersim’in Gizemli Tarihi I ve II.“ ciltleri Mart 2017 tarihinden itibaren Fam yayınları tarafından okuyucusuyla buluştu. Öteyandan Yalgın’ın bazı editöryal kitaplarda ve dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı. Bunlar:

· Erdoğan Yalgın“Cemal Abdal Ocağı (Ocaxé Cemal Evdal)“ Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri Hazırlayanlar: Erdal Gezik ve Mesut Özcan, Kalan yayınları, Ankara 2013, sayfa: 177-233.

· Erdoğan Yalgın “Şıx Dilo Belincan Aşiré Pilvenkan u Ocax“ Şıx Delil-i Berxécan)“Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri, Haırlayanlar Erdal Gezik ve Mesut Özcan Kalan yayınları, Ankara 2013, sayfa: 421-492.

· Erdoğan Yalgın, “Bâtıni Kürt Aleviğinde Ebu’l Vefâ-i Kurdi ve Tarihsel Mirası“ Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik, Hazırlayanlar: Yalçın Çakmak, İmran Gürtaş, İletişim yay. 2015, İstanbul, sayfa 141-164.

· Prof. Dr. Erkan Yar, Erdoğan Yalgın, “Şeyh Dilo Belincân‘ın بلنجان دلو الشيخ Şeceresinin Kısa Bir Analizi” Tunceli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2, Sayı 4, Bahar 2014, Sayfa 7- 32.

· Erdoğan Yalgın, “Bâtıni Aleviliğin Köklerindeki Zerdüşti Bazı Niteliklere Kısa Bir Bakış“ Demokratik Modernite dergisi, sayı 10, 2014, Sayfa. 82-89.

Bir Cevap Yazın